Świadczenia dla rodziny i osób niepełnosprawnych

Przyznawaniem świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – becikowe, świadczenia rodzicielskie, świadczenia opiekuńcze – zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), świadczeń wychowawczych (Rodzina 500+), świadczeń Dobry start (300+) oraz Funduszu Alimentacyjnego zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  siedzibą przy ul. Żabik 9 lok. 9 w Ornontowicach tel. 32 235-45-03 i 796-076-480.

Wnioski na w/w świadczenia można składać osobiście lub przez Internet za pośrednictwem:

WZORY WNIOSKÓW:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019 Link otwiera się w nowym oknie

Świadczenia dla rodzin z dziećmi oraz dla osób z niepełnosprawnością:

https://www.gov.pl/web/rodzina