Bezpieczeństwo

Starostwo powiatowe w Mikołowie uruchomiło możliwość otrzymywania bezpłatnych wiadomości tekstowych (SMS) dotyczących anomalii pogodowych, pożarów, zagrożeń bezpieczeństwa publicznego, utrudnień w ruchu drogowym, awarii np. elektrycznych, wodociągowych, gazowych itp., a także konieczności ewakuacji w skutek zaistniałych zdarzeń.

W założeniu system wczesnego ostrzegania przez sms ma uchronić mieszkańców przed sytuacjami zagrażającymi ich zdrowiu lub życiu. Informacja wysłana z odpowiednim wyprzedzeniem pozwoli zabezpieczyć swój dobytek lub po prostu ominąć korki.

Jak to zrobić? Wystarczy wysłać sms-a na numer 661 000 112 o treści (w zależności od interesującego nas obszaru):
Mikołów “TAK.smi02”,
Łaziska Górne “TAK.smi01”,
Orzesze “TAK.smi03”,
Ornontowice “TAK.smi04”,
Wyry “TAK.smi05”.

sisms1sisms2