Gminny Ośrodek Zdrowia

Gminny Ośrodek Zdrowia

ul. Klasztorna 1, 43-178 Ornontowice

telefon: 32 235-50-15, 32 428-17-32

www.gozornontowice.pl

adres e-mail: goz@goz.ornontowice.pl

PLACÓWKA CZYNNA od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00