Ogłoszenia

Informacja z dnia 13.05.2024 r. -bezpłatna komunikacja gminna (Bus nr 2) – ograniczenia

Wójt Gminy Ornontowice informuje, że w terminie: 14-29.05.2024 r. bezpłatna komunikacja gminna (bus nr 2) nie będzie kursować w kierunku Miasta Orzesze. Kursy odbywać się będą tylko na terenie Gminy Ornontowice, ze względu na trwające prace drogowe na terenie Miasta Orzesze.


Informacja z dnia 02.05.2024 r. – bezpłatna komunikacja gminna

Wójt Gminy Ornontowice informuje, iż od dnia 06.05.2024 r. do 13.05.2024 r. bezpłatna komunikacja gminna (bus nr 2) nie będzie kursować w kierunku Miasta Orzesze. Kursy odbywać się będą tylko na terenie Gminy Ornontowice, ze względu na trwające prace drogowe na terenie Miasta Orzesze.


Informacja z dnia 04.04.2024 r. – Bilety elektroniczne – zakodowane

Informujemy osoby uprawnione, które zgłosiły chęć zakodowania biletu elektronicznego (Sieć 90) na miesiące kwiecień, maj, czerwiec 2024 r., iż zostały zapisane na wskazanych kontach w systemie Transport GZM od 08.04.2024 r.


Informacja z dnia 12.02.2024 r. – zmiana organizacji ruchu w rejonie przystanku “Ornontowice – Cicha”

Od dnia 12.02.2024 r. obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu na czas realizacji prac w ramach zadania pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Zwycięstwa w Ornontowicach”. Zmianie uległa lokalizacja przystanku ,,Ornontowice Cicha”:

– stanowisko nr 1 (kierunek: Gierałtowice) zostanie przesunięty o około 150 m przed swoją stałą lokalizacją tj. w rejon posesji Zwycięstwa 80 i 82A,

– stanowisko nr 2 (kierunek: Orzesze) zostanie przesunięty o około 200 m za swoją stałą lokalizacją tj. w rejon posesji Zwycięstwa 25 i 27.

Bezpłatna komunikacja gminna oraz pozostałe linie autobusowe tj. nr 636 i nr 647 będą od 13.02.2024 r. zatrzymywać się na ww. stanowiskach.


Komunikat Zarządu Transportu Metropolitalnego

28 września pożegnamy system ŚKUP. Znajdujące się w nim dane zostaną przeniesione do systemu Transport GZM. W związku z tym stopniowo, odpowiednio wcześniej, wyłączane będą kolejne funkcjonalności w dotychczasowym systemie.

Możliwość składania wniosków w Portalu Klienta i zamawiania nowych kart ŚKUP, z wysyłką na wskazany adres, została wyłączona.

Jeśli data ważności karty mija we wrześniu – możesz jej używać do końca miesiąca.

Wydane wcześniej katy ŚKUP z dłuższym terminem zachowują ważność i mogą być używane jako identyfikator konta w nowym systemie. Wcześniej zapisane na kartach ŚKUP bilety długookresowe będą ważne i widoczne dla kontrolera w czasie ewentualnej kontroli. Od tego dnia nie skorzystasz z zapisanych na karcie biletów jednookresowych, średniookresowych i pakietowych.

Załóż konto w nowym systemie. Migracja danych ze starej karty ŚKUP będzie możliwe od 1 października 2023 roku, po zalogowaniu się na konto Transport GZM na portalu transportgzm.pl

Od 1 października w kioskach, biletomatach i Punktach Obsługi Pasażera, będą też dostępne nowe Metrokarty.  


Ulga metropolitalna – komu przysługuje i jak ją zakodować?

Ulga metropolitalna przysługuje dzieciom do 16. roku życia zamieszkałym/zameldowanym na terenie gmin wchodzących w skład GZM. Aby zakodować ulgę należy w Punkcie Obsługi Pasażera przedstawić ważny dokument zawierający imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka, potwierdzający miejsce zamieszkania/zameldowania dziecka (np. legitymacja szkolna, mLegitymacja szkolna okazana na ekranie urządzenia mobilnego, zaświadczenie wydane przez: urząd miasta/gminy, szkołę, przedszkole, ośrodek pomocy społecznej, fundacje organizujące miejsca pobytu dla uchodźców), a w przypadku gdy ww. dokumenty nie posiadają informacji o adresie zamieszkania/zameldowania, dodatkowo niezbędnym jest złożenie w POP przez rodzica/opiekuna prawnego lub dziecko, które ukończyło 13 rok życia, pisemnego oświadczenia o miejscu zamieszkania/ zameldowania dziecka.


Elektroniczne formy załatwiania spraw

Zachęcamy pasażerów do załatwiania spraw w formie elektronicznej. Do dyspozycji są m.in.: Portal Klienta, autorskie aplikacje: „Mobilny ŚKUP” i „M2GOinfo”, zewnętrzne aplikacje: SkyCash, Mpay, moBilet, jakdojade, zbiletem.pl oraz platforma e-POP. Pasażerowie mogą uzyskać dodatkowe informacje za pośrednictwem infolinii czynnej całą dobę przez 7 dni w tygodniu pod nr tel. 800 16 30 30, skrzynki mailowej pod adresem: kancelaria@metropoliaztm.pl, profilu na portalu Facebook “ZTM Info”.