Struktura organizacyjna Urzędu

Nazwa WydziałuNumer biura Numer telefonu
(kierunkowy 32)
PARTER
Naczelnik Wydziału Środowiska i Gospodarki Odpadami11233-06-233
Wydział Środowiska i Gospodarki Odpadami
– Środowisko
113 33-06-237
33-06-260
Wydział Środowiska i Gospodarki Odpadami
– Gospodarka Odpadami
114 33-06-235
33-06-236
Wydział Organizacyjny
– Informatycy
10833-06-218
Wydział Organizacyjny
– Biuro Obsługi Stron
11133-06-200
BHP
IOD
Pełnomocnik ds. Cyberbezpieczeństwa
Urzędnik Wyborczy
11033-06-262
33-06-234

33-06-270
Portiernia10233-06-204
I PIĘTRO
Wójt Gminy21233-06-211
Zastępca Wójta Gminy21133-06-211
Wydział Organizacyjny – Sekretariat21033-06-211
Sekretarz Gminy – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego20933-06-217
Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego

Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

20833-06-227

33-06-267

Wydział Organizacyjny
– Stanowisko ds. Oświaty, Szkoleń
20733-06-216
II PIĘTRO
Przewodniczący Rady Gminy/Biuro Rady Gminy31633-06-221
Wydział Organizacyjny
– Archiwista
– Stanowisko ds. Kadr
31933-06-265
Wydział Organizacyjny
– Ewidencja Ludności
30933-06-223
Urząd Stanu Cywilnego30933-06-226
Skarbnik Gminy – Naczelnik Wydziału Finansowego i Budżetu31233-06-205
Wydział Finansowy i Budżetu
– Zastępca Naczelnika Wydziału
– Płace
– Księgowość
311
33-06-208

33-06-203

33-06-207

Wydział Finansowy i Budżetu31333-06-206
Naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji32133-06-228
Wydział Rozwoju i Inwestycji
– Stanowisko ds. Inwestycji
– Stanowisko ds. Rozwoju
320
33-06-224
33-06-268
Wydział Finansowy i Budżetu
– Podatki i opłaty lokalne
– Księgowość
322
33-06-209
33-06-230
Biuro Prawne32633-06-263
III PIĘTRO
Referat Promocji i Informacji
– Kierownik Referatu
– Referat/Redakcja “Głosu Ornontowic”
40833-06-225
33-06-255
Referat Gospodarki Nieruchomościami
– Kierownik Referatu
– Referat
40933 06 229
33 06 241
Referat Zamówień Publicznych
– Kierownik Referatu
– Referat
413
33-06-222
Kierownik Referatu Komunalnego

414
33-06-231
Referat Komunalny
415
33-06-232
33-06-238