Struktura organizacyjna Urzędu

Nazwa WydziałuNumer biura Numer telefonu
(kierunkowy 32)
PARTER
Naczelnik Wydziału Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami11233-06-260
Wydział Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
– Gospodarka Nieruchomościami
113 33-06-241
33-06-229
Wydział Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
– Środowisko
114
33-06-237
Wydział Organizacyjny
– Informatycy
108
33-06-218
Wydział Organizacyjny
– Biuro Obsługi Stron
– Kancelaria
111
33-06-200
RODO/BHP/Urzędnik Wyborczy11033-06-262
Portiernia10233-06-204
I PIĘTRO
Wójt Gminy21233-06-211
Zastępca Wójta21133-06-211
Wydział Organizacyjny – Sekretariat21033-06-211
Sekretarz Gminy – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego20933-06-217
Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego

Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

20833-06-227

33-06-267

Wydział Organizacyjny
– Stanowisko ds. Oświaty, Szkoleń
207
33-06-216
II PIĘTRO
Przewodniczący Rady Gminy/Biuro Rady Gminy31633-06-221
Wydział Organizacyjny
– Archiwista
– Stanowisko ds. Kadr
319
33-06-265
Wydział Organizacyjny
– Ewidencja Ludności
309
33-06-223
Urząd Stanu Cywilnego30933-06-226
Skarbnik Gminy – Naczelnik Wydziału Finansowego i Budżetu31233-06-205
Wydział Finansowy i Budżetu
Płace

Księgowość

311
33-06-203

33-06-207
33-06-206

Wydział Finansowy i Budżetu31333-06-206
Naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji32133-06-228
Wydział Rozwoju i Inwestycji
– Stanowisko ds. Inwestycji
– Stanowisko ds. Rozwoju
320
33-06-224
33-06-268
Wydział Finansowy i Budżetu
– Podatki i opłaty lokalne
– Księgowość
322
33-06-209
33-06-230
Referat Zamówień Publicznych32633-06-222
III PIĘTRO
Referat Gospodarki Odpadami
– Kierownik Referatu
40933 06 235
33 06 233
Referat Komunalny
– Kierownik Referatu
413
33-06-231
Referat Komunalny
– Komunikacja
– Działalność Gospodarcza
414
33-06-232
33-06-238
Referat Promocji i Informacji
– Kierownik Referatu
– Redakcja Głosu Ornontowic
412
33-06-225
33-06-255
Biuro Prawne40833-06-263
Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Ornontowice.