Jesteś tutaj:

Kategoria: Bez kategorii

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że rozpoczynają się roboty związane z przebudową zespołu szatni przy sali gimnastycznej (w segmencie A) Szkoły Podstawowej przy ulicy Zwycięstwa 7 w Ornontowicach.

Zakres prac obejmuje branżę architektoniczną, elektryczną oraz sanitarną. Pomieszczenia poddane przebudowie nie zmieniają swojego przeznaczenia. Przebudowa ma na celu dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów higieniczno-sanitarnych oraz BHP. Ma na celu unowocześnienie pomieszczeń oraz wyposażenie w nowy sprzęt i urządzenia podnoszące warunki użytkowania panujące na terenie zespołu szatniowego. Dodatkowo pomieszczenia zostaną wyposażone w instalacje poprawiające warunki korzystania (między innymi wykonana zostanie wentylacja). Przebudowie zostanie poddanych 13 pomieszczeń przy sali gimnastycznej oraz węzeł sanitarny plenerowy znajdujący się w obrębie boiska sportowego.

Zadanie jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Dofinansowanie z RFIL wynosi 458 668,35 zł

Termin zakończenia robót: do 4 grudnia 2022 roku.

Szczegółowych informacji na temat realizowanego zadania udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. 32 33-06-224.

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

Jutro, to jest 2 grudnia br. od godziny 9.30 przewidywane są utrudnienia w ruchu ulicznym w rejonie skrzyżowania ul. Zwycięstwa z ul. Zamkową (okolice kościoła) w Ornontowicach. Sytuacja podyktowana jest pogrzebem śp. Sławomira Bijaka.

Grafika promocyjna z sylwetkami biegaczy.

Przypominamy o nadchodzących Biegach Przełajowych o Puchar Wójta Gminy Ornontowice, które odbędą się 19.06.2021 r..

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/1435652733436505?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D

Regulamin Biegów: https://www.bip.ornontowice.pl/2018-20231

Czytaj więcej “Biegi Przełajowe o Puchar Wójta Gminy Ornontowice”
Grafika z napisem: informacja.

Do Wójta Gminy, do wiadomości, wpłynęło pismo z Interpelacją poselską skierowaną do Ministra Infrastruktury w sprawie przebiegu szybkiej kolei przez obszar powiatu mikołowskiego, której treść publikujemy w załączeniu.

Do góry