Jesteś tutaj:

Kategoria: Bez kategorii

Budynek Urzędu Gminy Ornontowice z napisem: "Urząd Gminy informuje".

Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców Ornontowic oraz osób zainteresowanych o poparcie naszego protestu związanego z nowymi przebiegami szybkiej kolei. Uwagi należy zgłaszać w terminie do 31.07.2020 r. (do dziś) na adres: projekt.katowice-ostrava@cpk.pl Przykładowe argumenty dostępne poniżej, na stronie Urzędu Gminy, oraz na stronie: https://www.facebook.com/groups/takdlaornontowic/

Przykładowe argumenty:

W związku z nowymi wariantami przebiegów projektowanej linii kolejowej, zgłaszam uwagę i tym samym opiniuję negatywnie oraz wyrażam stanowczy sprzeciw do przedstawionych nowych propozycji linii kolejowejLK 170 Katowice-Ostrawa, zaproponowanych w części południowej Ornontowic.

Zaproponowane przebiegi linii:

 • przebiegają przez tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi, w tym całkiem nowymi, czy też w trakcie budowy,
 • przebiegają przez tereny zabudowane budynkami, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, jako pokoleniowe zakłady pracy, stanowiące źródło utrzymania pracujących tam osób,
 • wkreślone zostały bezpośrednio w terenie lub w sąsiedztwie obiektów zabytkowych i obiektów małej architektury, chronionych na mocy ustaleń Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wpisanych do ewidencji zabytków,
 • całkowicie wyeliminowałyby południową część Gminy spod zabudowy,
 • przecinają drogi o dużym znaczeniu lokalnym – kategorii dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
 • doprowadzą do zniszczenia terenów leśnych, cennych pod względem fauny i flory dla tak zajętego już przez infrastrukturę terenu śląska,
 • przebiegają przez tereny, na których eksploatacja górnicza PGG SA o/KWK “Bolesław Śmiały” (zgodnie z dokumentacją koncesyjną do 2040 r.) doprowadzić ma do znacznych osiadań terenów,
 • przecinają strategiczne sieci wodociągowe (magistrala zasilająca z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna).

Racjonalnym jest rozwiązanie aby realizując plany CPK wykorzystywać przede wszystkim już istniejącą sieć kolejową, która jest możliwa do rozbudowy, a nie degradować miejsca przyrodnicze i niszczyć dorobek mieszkańców Ornontowic. Tym samym oczekuję usunięcia z projektowanego dokumentu linii kolejowych przebiegających przez tereny Gminy Ornontowice.

Przedsiębiorcy, którzy mieli zaległości w 2019 roku poniżej 12 miesięcy, mogą skorzystać ze zwolnienia ze składek. Chodzi o sytuacje, kiedy firma nie opłacała składek przez 3 lub 6 miesięcy. Ze zwolnienia nie skorzystają firmy, które w 2019 roku miały zadłużenie z tytułu składek za okres równy lub dłuższy niż 12 miesięcy. O pomoc mogą ubiegać za to firmy, które podpisały z ZUS umowę ratalną.

Beata Kopczyńska
regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa śląskiego

Już  w tę środę, 15 kwietnia, ponad 86 tys. przedsiębiorców w całym kraju otrzyma świadczenia postojowe. W województwie śląskim pieniądze trafią do blisko 9,5 tys. samozatrudnionych. Łączna kwota wypłaty „postojowego” dla śląskich biznesmenów przekroczy 19 mln zł.

We wszystkich placówkach ZUS, do  14 kwietnia, złożono ponad 570 tys. wniosków o pomoc z tarczy antykryzysowej. Najwięcej, bo ponad 450 tys. dotyczy zwolnienia ze składek ZUS, 97 tys. to wnioski o świadczenie postojowe dla samozatrudnionych, a około 9 tys. to wnioski o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców.

Pierwsi przedsiębiorcy otrzymają wpłatę już w najbliższą środę, 15 kwietnia. Wówczas to ZUS przeleje na konta 86,2 tys. osób pierwsze środki o postojowe na łączną kwotę ponad 172 mln złotych.

–  Świadczenie postojowe, co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,  otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł  – przypomina Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.
Dane dla województwa śląskiego

W województwie śląskim taką pomoc otrzyma 9493 przedsiębiorców. A suma przelewów przekroczy kwotę 19 mln 057 tys. zł. W podziale na sześć oddziałów w woj. śląskim dane przedstawiają się następująco:

 • w oddziale ZUS w Bielsku-Białej wsparcie trafi do 1564 samozatrudnionych. Wypłata przekroczy 3 mln 162 tys. zł,
 • w oddziale ZUS w Chorzowie liczba przedsiębiorców przekroczy 1,8 tys., kwota przelewu to ponad 3 mln 627 tys. zł,
 • w oddziale ZUS w Częstochowie świadczenie postojowe 15 kwietnia otrzyma 1048 samozatrudnionych. Łączna suma wsparci to 2 mln 110 tys. 420 zł.
 • z terenu  rybnickiego oddziału ZUS pomoc taka trafi do 1934 osób. Kwota przelewu to 3 890 900 zł,
 • w oddziale ZUS w Sosnowcu liczba przedsiębiorców, którzy otrzymają 15 kwietnia postojowe wynosi 1398. Kwota przelewu przekroczy 2 mln 829 tys. zł ,
 • z oddziału ZUS w Zabrzu wsparcie otrzyma 1721 samozatrudnionych na kwotę 3,4 mln zł. 

Szybciej przez PUE ZUS

– Zdajemy sobie sprawę, że wielu przedsiębiorców czeka na jak najszybszą pomoc. Stąd też w ZUS uruchomiliśmy specjalny system do automatycznej obsługi dokumentów. Ułatwi nam to weryfikację składanych wniosków. Przypominam, że można je składać papierowo i elektronicznie, jednak zachęcamy do składania ich elektronicznie, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE), to przyspiesza ich obsługę – dodaje rzeczniczka.

Ważna informacja dla firm, które starają się o zwolnienie z opłacania składek. ZUS nie będzie wszczynał postępowań egzekucyjnych za marzec, kwiecień i maj wobec przedsiębiorców, którzy są do tego uprawnieni. W tej sytuacji prowadzący firmy nie muszą się śpieszyć ze złożeniem wniosku. Mają na to czas do 30 czerwca.

W razie pytań i wątpliwości można skorzystać z pomocy ekspertów ZUS dostępnych pod numerami dodatkowych infolinii 22 290 87 02 oraz 22 290 87 03.

Beata Kopczyńska
regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa śląskiego

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy znów został wydłużony. Okres pobierania tego świadczenia w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 przysługuje obecnie do 26 kwietnia 2020 r. Przypominamy, kto ma prawo do zasiłku opiekuńczego i na jakich zasadach.

Od 8 marca obowiązują przepisy, które przewidują dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Przysługuje on w wymiarze do 14 dni osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym (np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, działalności gospodarczej) zwolnionej z pracy, która musi zająć się dzieckiem w wieku do lat 8 z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z epidemią koronawirusa. Przyjęte ostatniego marca przepisy wprowadziły zmiany dotyczące dodatkowego  zasiłku opiekuńczego. Polegały one na wydłużeniu o kolejne 14 dni okresu, przez który przysługuje dodany zasiłek opiekuńczy, a także przyznaniu prawa do tego zasiłku rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej 8 lat. – Ponadto od tej daty z możliwości opiekowania się pociechami mogli skorzystać nie tylko rodzice, których pociecha uczęszczała do żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, ale także rodzice, których dzieckiem opiekowała się „niania” na umowie uaktywniającej albo dzienny opiekun, jeśli z powodu koronawirusa nie mogli zatroszczyć się dzieckiem.  Obecnie okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego, rozporządzeniem z 10 kwietnia, został wydłużony do 26 kwietnia 2020 r. – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Z dłuższego zasiłku opiekuńczego przysługującego z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19 od 26 marca br. mogą skorzystać także ubezpieczeni rodzice dzieci:

•    do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności

•    do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

•    które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Nowe przepisy przyznają także prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

Zasiłek dla ubezpieczonych

– Zasiłek w dodatkowym okresie przysługuje łącznie obojgu rodzicom, niezależnie od liczby dzieci, które wymagają opieki. Przypominam, że świadczenie nie jest dla wszystkich rodziców, ale dla tych osób, które są objęte ubezpieczeniem chorobowemu. Ponadto zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego) – przypomina rzeczniczka.

Powiadom pracodawcę

Aby otrzymać wydłużony zasiłek opiekuńczy, który przysługuje obecnie do 26 kwietnia, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, czy zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie można złożyć w dowolnym momencie. Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Beata Kopczyńska
regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa śląskiego

Do góry