Rada Seniorów

Uchwała Rady Gminy Ornontowice Nr XLIV/367/22 z dnia 26.052022 r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Gminie Ornontowice oraz nadania jej statutu.

Komunikaty:

Dyżury Radnych Rady Seniorów Gminy Ornontowice
Informuje się, że w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 11.00 do 12.00 na parterze budynku Urzędu Gminy w biurze 110 radni Rady Seniorów Gminy Ornontowice będą pełnić dyżury informacyjne dla mieszkańców Ornontowic.

Forum Seniorów Powiatu Mikołowskiego – dyżury w Gminie Ornontowice
Informujemy, że w każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach: 10.00-11.00 na parterze budynku Urzędu Gminy w Ornontowicach w biurze 110 radni Forum Seniorów pełnią dyżury informacyjne dla mieszkańców Ornontowic.

W trakcie dyżurów jest również możliwość bezpłatnego pobrania Ogólnopolskiej Karty Seniora.

Rada Seniorów Gminy Ornontowice (Kadencja 2022-2026) :