Rada Seniorów

Ogłoszenie Wójta Gminy Ornontowice o naborze kandydatów do Rady Seniorów w Gminie Ornontowice

Formularz zgłoszeniowy kandydata do Rady Seniorów w Gminie Ornontowice (przedstawiciel podmiotu działającego na rzecz osób starszych)

Formularz zgłoszeniowy kandydata do Rady Seniorów w Gminie Ornontowice (przedstawiciel osób starszych)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych podanych w liście poparcia kandydata do Gminnej Rady Seniorów

Informacja o zebraniu wyborczym kandydatów do Rady Seniorów w Gminie Ornontowice

Zarządzenie Wójta Gminy Ornontowice z dnia 19 września 2022 roku w sprawie składu osobowego Rady Seniorów w Gminie Ornontowice na Kadencję 2022-2026

Zarządzenie Wójta Gminy Ornontowice z dnia 30 września 2022 roku w sprawie składu osobowego Rady Seniorów w Gminie Ornontowice na Kadencję 2022-2026

I Sesja Rady Seniorów – 12.10.2022 r. – porządek obrad

Zarządzenie Wójta Gminy Ornontowice z dnia 12 października 2022 r. w sprawie składu osobowego Rady Seniorów w Gminie Ornontowice na Kadencję 2022-2026

Ogłoszenie Wójta Gminy Ornontowice o naborze uzupełniającym kandydatów do Rady Seniorów Gminy Ornontowice

Formularz zgłoszeniowy kandydata do Rady Seniorów Gminy Ornontowice (przedstawiciel osób starszych)

Formularz zgłoszeniowy kandydata do Rady Seniorów Gminy Ornontowice (przedstawiciel podmiotu działającego na rzecz osób starszych)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych podanych w liście poparcia kandydata do Gminnej Rady Seniorów

II Sesja Rady Seniorów – 18.11.2022r. – porządek obrad