Hejnał Gminy

Pomysł stworzenia Konkursu na Hejnał Ornontowic zrodził się w głowie Sekretarza Gminy – Pani Joanny Jeleń w 2005 roku. Początkowo miał to być Konkurs na Hymn Gminy, który uczciłby obchody Jubileuszu 700-lecia Ornontowic, ale w ostateczności został ogłoszony Konkurs na Hejnał Gminy.

W Komisji Konkursowej zasiadły osobistości silnie związane z muzyką, dlatego w sposób profesjonalny został dokonany wybór Hejnału Ornontowic. Do konkursu nadesłano 4 oferty, obejmujące w sumie 13 hejnałowych sygnałów. Najwyżej oceniony został hejnał pt. “Michał”, którego twórcą jest Stanisław Skrabel z Chorzowa.

Hejnał Ornontowic po raz pierwszy rozbrzmiał z wieży Urzędu Gminy tuż przed rozpoczęciem uroczystej sesji Rady Gminy, która odbyła się 30 czerwca 2005 roku.

Hejnał przyjęto Uchwałą Rady Gminy Ornontowice Nr XXXIX/247/05 z dnia 16 czerwca 2005 roku.