Referat zajmujący się sportem

Referat Komunalny Urzędu Gminy Ornontowice

ul. Zwycięstwa 26a

43-178 Ornontowice

tel. 32/33 06 231

III piętro, pok. 413, 414