Referat zajmujący się sportem

Referat Komunalny Urzędu Gminy Ornontowice

ul. Zwycięstwa 26a

43-178 Ornontowice

tel. (32) 33 06 231, 33 06 232

III piętro, pok. 414 (Kierownik RK), 415