Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 r. ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Informujemy, że od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (w skrócie CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. Dla źródeł ciepła lub spalania paliw które już istnieją, właściciel lub zarządca ma czas 12 miesięcy na złożenie deklaracji, dla nowo powstałych źródeł termin ten wynosi 14 dni. Deklaracje można składać w formie:

  • elektronicznej, czyli przez internet za pośrednictwem strony internetowej www.ceeb.gov.pl z wykorzystaniem logowania przez profil zaufany, e – dowód lub bankowość elektroniczną – jest to najszybszy oraz najwygodniejszy sposób złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu i z oszczędnością czasu,
  • papierowej – wypełniony formularz deklaracji A (dla budynków i lokali mieszkalnych) lub/i B (dla budynków niemieszkalnych) można będzie pobrać w Urzędzie, wypełnić a następnie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku) .

Utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przewiduje przegłosowana we wrześniu 2020 przez Sejm, a wcześniej przez Komisję Sejmową do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisję Infrastruktury Ustawa z dnia 28października 2020r.o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

Formularze deklaracji A i B, informator oraz instrukcja składania i wypełniania deklaracji zamieszczone zostały poniżej.

Ponadto zachęcamy do odwiedzenia sekcji najczęściej zadawanych pytań, która znajduje się na stronie:  www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Informator dla zarządców i właścicieli budynków (zobacz)