Komunikaty dot. ryzyka przekroczenia poziomów alarmowych w powietrzu

Komunikaty dot. powiatu mikołowskiego:


Komunikaty dotyczące jakości powietrza w całym województwie śląskim dostępne są pod adresem: http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/komunikaty

Legenda (jakość powietrza dla rejonu centralnego woj. śląskiego):

♦♦♦♦ bardzo dobra   ||  ♦♦♦♦ dobra   ||  ♦♦♦♦ umiarkowana   ||  ♦♦♦♦ dostateczna   ||  ♦♦♦♦ zła   ||  ♦♦♦♦ bardzo zła