Statuetka “Ornontowickie Bzy”

Statuetka ORNONTOWICKIE BZY została przyjęta Uchwałą Nr XXXVIII/241/05 Rady Gminy Ornontowice z dnia 19 maja 2005 roku (z późn. zmianami).

Zgodnie z treścią ww. Uchwały, w ramach działań promujących Gminę, kierując się potrzebą symbolicznego wyrażenia wdzięczności osobom, które swoim działaniem zawodowym lub społecznym w znaczący sposób zasłużyły się społeczności gminy i jej rozwojowi, na wniosek Wójta Gminy dla uświetnienia jubileuszu 700–lecia Ornontowic ustanowiono wyróżnienie honorowe w formie statuetki o nazwie „Ornontowickie Bzy”.

Statuetka wzorowana jest na podobieństwo gałązki bzu z liśćmi i kwiatem i wraz z herbem Gminy Ornontowice oraz nazwą statuetki stanowi jedną część, osadzoną na drewnianym postumencie. Na postumencie graweruje się nazwisko osoby lub instytucji, której statuetkę przyznano oraz rok przyznania. Statuetka jest bryłą przestrzenną o wymiarach: podstawa o szerokości 12 cm, wysokość statuetki 25 cm, wykonana jest z brązu oraz drewna dębowego.

Autorem projektu statuetki jest Zbigniew Solarski.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STATUETEK “ORNONTOWICKIE BZY”:

1. Gmina Ornontowice za wybitne zasługi i osiągnięcia dla jej rozwoju oraz rozsławienia, ustanawia coroczne wyróżnienie dla osób fizycznych, osób prawnych, instytucji i przedsiębiorców.
2. Wyróżnienie stanowi statuetka „Ornontowickie Bzy”.
3. W każdym roku przyznaje się wyróżnienia w poniższych kategoriach:

  • Działalność Społeczna
  • Przedsiębiorczy i Operatywni
  • Dla Ornontowic

4. Kandydatów do wyróżnień zgłaszać mogą: Rada Gminy i jej komisje; Wójt Gminy, organizacje społeczne i stowarzyszenia, Rada Parafialna, instytucje i zakłady pracy, mieszkańcy Ornontowic we wniosku popartym podpisami co najmniej 10 osób posiadających czynne prawo wyborcze do rady gminy.
5. Do wniosku należy dołączyć pełną charakterystykę proponowanej do wyróżnienia osoby fizycznej, osoby prawnej, instytucji lub przedsiębiorcy.
6. Statuetka przyznawana jest tylko raz danej osobie.
7. Termin zgłaszania propozycji ustala się do dnia 30 kwietnia każdego roku.
8. Wyboru laureatów dokonuje Kapituła, powołana przez Wójta Gminy, zwykłą większością głosów. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele różnych instytucji i grup społecznych, np. Rady Gminy, Urzędu Gminy, instytucji kultury, jednostek oświatowych, organizacji społecznych lub duchowieństwa.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STATUETKI “ORNONTOWICKIE BZY”:

LAUREACI STATUETKI “ORNONTOWICKIE BZY”:

Rok 2005
Maksymilian Chrobok
Czmajduch Ludwik
Fudała Agnieszka
Ks. Jerzy Kiełbasa
Markowski Jerzy
Michalak Marta
Machulik Mikołaj
Owczarek Maria
Skrobacz Tadeusz
Firma “Zdrzałek”

Rok 2006
KWK „Budryk” S.A.
Alfred Konarski
Rufin Zuber
Walburga Szymała
Krzysztof Filla

Rok 2007
Janina Ostafin
Lidia Szary
Ronald Winkler
Ryszard Chwałek
Kapela „Śląskie Bajery”

Rok 2008
Kazimierz Adamczyk
Irena Hapeta
Danuta Konarska
Jan Kotyczka
Norbert Malczyk

Rok 2009
Andrzej Kotyczka
Henryk Mandrysz
Henryk Swoboda
Urszula Pala
Bolesław Piątek
Rudolf Malczyk

Rok 2010
Bronisława Porembska
Maria Kulawik
Chór „Jutrzenka”
Jan Gołąb
Stanisław Malczyk
PUS SP. z o.o.
Bożena Kasprzycka

Rok 2011
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP
Zespół „Marzanki”
Krystyna Lasińska
Stefan Owczarek
GKS „ Gwarek” Ornontowice
Maksymilian Szymała
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRIMET

Rok 2012
Aniela Klein
Cecylia Spyra
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 23
Krzysztof Kulawik
Jarosław Zajdel
O.K. Bank Spółdzielczy w Knurowie o/Ornontowice
PMW Irena i Ryszard Widenka

Rok 2013
Sławomir Bijak
Bronisława Janiczek
Jacek Adamczyk
Ryszard Milanowski
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Amatorski Teatr „Naumiony”
Zakład Elektryczny Jan Matula

Rok 2014
Barbara Szczuka
Elżbieta Bednarczyk
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Koło Gospodyń Wiejskich
Hubert Zdrzałek
Ochotnicza Straż Pożarna
Przedsiębiorstwo Teleinstal s.c. Benedykt Kasprzycki i Bożena Kasprzycka

Rok 2015
Robert Ratajczak
Stefania Malczyk
Henryk Spyra
Biuro Rachunkowe Audytor s.c. Tomasz i Beata Kotyczka
Czarnet s.c. Krzysztof Szymura, Andrzej Owczarek

Rok 2016
Małgorzata Mrozek
Arkadiusz Nowak
Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych
Gminna Biblioteka Publiczna
Krzysztof Ogrodowski

Rok 2017
Eugeniusz Kaczor
Gimnazjum im. Noblistów Polskich
Teresa Machulik
Norbert Adamczyk
Piekarnia-Cukiernia Irena Ciućko
Cukiernia Cichoń

Rok 2018
Tadeusz Szymała
Zbigniew Solarski
ARTeria Centrum Kultury i Promocji
Krzysztof Profaska
Helena Szynkarczok

Rok 2019
Joanna Sodzawiczny
Celina Nowak
Rejonowe Stowarzyszenie Pszczelarzy z siedzibą w Ornontowicach
Kwiaciarnia Ilona Dyrbusz

Rok 2020
Agnieszka Wojtaś
Iwona Woźniak
Krzysztof Zdrzałek
PTS Plast Smerczek Sp. J.

Rok 2021
Magdalena Owczarek
ks. Proboszcz Grzegorz Lech
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Giebel Sp. z o.o.

Rok 2022
Danuta Prasoł
Towarzystwo Miłośników Ornontowic
Gminny Ośrodek Zdrowia w Ornontowicach
GLOB-GUM Zakład Regeneracji Opon Norbert Kops

Rok 2023
Elżbieta Dawid
Joanna Jeleń
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Gminie Ornontowice
Apteka NOVA Janina Bożena Pis

W latach 2005-2023 przyznano 107 Statuetek.