Leśnictwo

Teren lasów w Gminie Ornontowice podlega Nadleśnictwu Rybnik.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rybnik

ul. Kościuszki 36
44-200 Rybnik
tel. +48 32 422 37 48, +48 32 42 21 972
e-mail: rybnik@katowice.lasy.gov.pl

Na terenie Gminy Ornontowice, zgodnie z użytkami lasy stanowią powierzchnię około 26%. Lasy Nadleśnictwa Rybnik porastają południowo-zachodnią oraz północno-zachodnią część Gminy. Tylko jedna działka o użytku Ls o powierzchni 1,0085 ha stanowi własność Gminy.

Lasy, które znajdują się na terenie Gminy Ornontowice objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała Nr XIII/109/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 28 listopada 2019 roku, pozycja 7967). Znajdują się w obszarach oznaczonych symbolami: ZL – tereny lasów oraz ZN – tereny zieleni nieurządzonej.