Raporty i ogłoszenia

Roczny raport o trybie rozpatrywania i załatwiania wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub umowy najmu socjalnego lokalu za rok 2023

Informacja Wójta Gminy Ornontowice dotycząca przyznania lokalu mieszkalnego/socjalnego w oparciu o posiedzenie zespołu ds. opiniowania przydziału lokali mieszkalnych z dnia 29 listopada 2023 r.

Informacja Wójta Gminy Ornontowice dotycząca przyznania lokalu mieszkalnego/socjalnego w oparciu o posiedzenie zespołu ds. Opiniowania przydziału lokali mieszkalnych z dnia 17 maja 2023 roku

Roczny raport o trybie rozpatrywania i załatwiania wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub umowy najmu socjalnego lokalu za rok 2022

INFORMACJA WÓJTA GMINY ORNONTOWICE DOTYCZĄCA PRZYZNANIA LOKALU MIESZKALNEGO/SOCJALNEGO W OPARCIU O POSIEDZENIE ZESPOŁU ds. OPINIOWANIA
PRZYDZIAŁU LOKALI MIESZKALNYCH z dnia 30 listopada 2022 r.

Wykaz o udostępnieniu pomieszczenia stanowiącego własność Gminy Ornontowice przeznaczonego do najmu na okres 3 lat w trybie przetargowym pisemnym nieograniczonym – Akacjowa 9/2

Roczny raport o trybie rozpatrywania i załatwiana wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub umowy najmu socjalnego za rok 2021


Informacja Wójta Gminy Ornontowice dotycząca przyznania lokalu mieszkalnego/socjalnego w oparciu o posiedzenie Zespołu ds. opiniowania przydziału lokali mieszkalnych z dnia 11 maja 2022 r.