Raporty i ogłoszenia


Roczny raport o trybie rozpatrywania i załatwiana wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub umowy najmu socjalnego za rok 2021


Informacja Wójta Gminy Ornontowice dotycząca przyznania lokalu mieszkalnego/socjalnego w oparciu o posiedzenie Zespołu ds. opiniowania przydziału lokali mieszkalnych z dnia 11 maja 2022 r.