Logo Gminy

LOGO
Logo Gminy Ornontowice

Uchwałą Nr LX/519/10 Rady Gminy Ornontowice z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie ustanowienia znaku graficznego – logo Gminy Ornontowice ustanowiono znak graficzny, który jest podstawą wizualnej identyfikacji Gminy Ornontowice.

Opis logo i logotypu stanowi załącznik nr 1 do w/w Uchwały, z którym można zapoznać się TUTAJ.

Zasady korzystania z logo stanowi załącznik nr 2 do w/w Uchwały, z którym można się zapoznać TUTAJ.

Wniosek o wykorzystanie logo Gminy Ornontowice można pobrać TUTAJ.