Logo Gminy

LOGO
Logo Gminy Ornontowice

Logo Gminy Ornontowice zostało przyjęte Uchwałą Nr LX/519/10 Rady Gminy Ornontowice z dnia 3 listopada 2010 roku.

Opis logo stanowi załącznik nr 1 do ww. Uchwały, z którym można zapoznać się TUTAJ.

Zasady korzystania z logo stanowi załącznik nr 2 do ww. Uchwały, z którym można się zapoznać TUTAJ.

Prawo do używania logo przysługuje:
a) Wójtowi Gminy Ornontowice,
b) Radzie Gminy Ornontowice,
c) Urzędowi Gminy Ornontowice,
d) gminnym jednostkom organizacyjnym.

Logo Gminy może być używane także przez osoby fizyczne, prawne i inne podmioty, po uprzednim uzyskaniu zgody na wykorzystanie logo. Organem właściwym do wydania pozwolenia na używanie logo Gminy Ornontowice jest Wójt Gminy.

Wniosek o zgodę na wykorzystanie logo Gminy Ornontowice można pobrać poniżej: