Sztandar Gminy

Przyjęty Uchwałą Nr XLVII/464/14 Rady Gminy z dnia 5 listopada 2014 roku.

maly-Sztandar
Sztandar Gminy Ornontowice

Awers: płat materiału o wymiarach 100 x 100 cm. W kolorze czerwonym, po bokach półkola białe. W środkowej części płata na polu czerwonym godło białego orła ze złotą koroną i szponami.

Złote frędzle po bokach płata sztandaru oraz mocowania na wycior (kółka) metalowe srebrne.

Rewers: płat materiału o wymiarach 100 x 100 cm. W kolorze białym, po bokach półkola błękitne. W środkowej części płata na polu białym herb gminy w pełnym kolorze. W górnym polu płata na półkuli błękitnej napis: „GMINA ORNONTOWICE” w kolorze srebrnym.
W dolnym polu płata na półkuli błękitnej data powstania Ornontowic, rok ufundowania sztandaru oraz mocowania na wycior (kółka) metalowe srebrne.

Dwuczęściowy o łącznej długości z głowicą 255 cm zakończony pierścieniem srebrnym w dolnej części drzewca.

Głowica złota z orłem górnośląskim zamocowanym w górnej części drzewca. W bocznej części drzewca zamocowane uchwyty na wycior.

W załączeniu treść Uchwały: