Współpraca z zagranicą

9 listopada 1994 roku podpisano porozumienie pomiędzy Powiatem Neuss a pięcioma polskimi gminami: Łaziskami Górnymi, Mikołowem, Ornontowicami, Orzeszem i Wyrami, które utworzyły w przyszłości Powiat Mikołowski.

W tekście porozumienia zapisano: „Zarządy polskich gmin oraz władze niemieckiego powiatu Neuss uzgodniły wspólnie, że na bazie powyższego dokumentu będą współpracowały na warunkach wzajemnego zaufania i poszanowania przy tworzeniu struktur wyższych szczebli zorganizowania samorządowego, odpowiadającego z jednej strony wymogom obowiązującego w Polsce prawodawstwa, z drugiej zaś strony uwzględniającego możliwości adaptacji doświadczeń Związków Gminnych z terenu Kraju Związkowego Nadrenia-Westfalia”.

26 maja 2001 roku w mikołowskim „Białym Domku” doszło do podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Reńskim Powiatem Neuss a utworzonym 1 stycznia 1999 roku Powiatem Mikołowskim. Pod dokumentem ze strony polskiej swoje podpisy złożyli starosta Eugeniusz Wycisło oraz przewodniczący Rady Powiatu Edward Pyszny, zaś stronę niemiecką reprezentowali Dieter Patt – starosta Powiatu Neuss oraz przewodniczący komitetu partnerskiego Klaus-Dieter Salomon.

Celem tego partnerstwa pozostaje umacnianie przyjaźni między narodami polskim i niemieckim w procesie dalszej integracji europejskiej.

W ramach prowadzonej od lat współpracy podejmowanych jest wiele inicjatyw.

Przykładowe projekty współpracy:

  • międzynarodowe wymiany młodzieży,
  • organizacja obozów strażackich,
  • praktyki i staże zawodowe w europejskich obszarach partnerskich,
  • organizacja seminariów i konferencji, poświęconych poszczególnym sferom działania polskiego oraz niemieckiego samorządu powiatowego, na których następuje wymiana doświadczeń oraz najlepszych praktyk,
  • wizyty komitetów partnerskich z Powiatu Mikołowskiego i Powiatu Neusss.
Umowa Partnerska