Jesteś tutaj:

Autor: Administrator

Szanowni Państwo,
Chcielibyśmy poznać Państwa opinie na temat wykorzystania „Systemu informacji o terenie” oraz przydatności prezentowanych tam danych. W tym celu prosimy o wypełnienie krótkiej, elektronicznej ankiety, która do dnia 31 października 2019 r. będzie dostępna pod adresem:  https://arcg.is/KTW9W.
Przypominamy, że z „Systemu informacji o terenie” można skorzystać pod adresem gis.mikolow.eu.
Serdecznie zachęcamy do wypełnienia ankiet.

GIS

Szanowni Rodzice

Strajk stał się i ornontowicką rzeczywistością. W dniu 8 kwietnia 2019 r. nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice przystąpili do ogólnopolskiego strajku. Na 71 zatrudnionych nauczycieli w strajku bierze udział 53 (tj. 75% ogółu zatrudnionych). Zespół Szkolno-Przedszkolny nie będzie zamknięty. Nauczyciele będą w budynku, ale zostały zawieszone wszystkie zajęcia dydaktyczne.

Apeluję
do wszystkich Rodziców,
by w miarę swoich możliwości zapewnili opiekę swoim dzieciom na czas strajku.

Apeluję
do wszystkich pracodawców
o wyrozumiałość dla swoich pracowników wychowujących dzieci i udzielenie im pomocy w realizacji opieki nad nimi. Proszę pracodawców o wyrażenie zgody na przyjście pracowników do pracy z dziećmi.
Taką możliwość daje również Urząd Gminy i Gminne Jednostki Organizacyjne.

Równocześnie tworzona jest baza pracowników Urzędu Gminy oraz gminnych instytucji kultury gotowych do wsparcia naszej jednostki oświatowej.
Deklaruję, jako organ prowadzący, stały monitoring tej trudnej dla wszystkich sytuacji i pełną współpracę z dyrekcją Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla zminimalizowania skutków, wobec zaistniałej sytuacji w oświacie.

W przypadku pytań, wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny pod numerami:
32 3306282 – Sekretariat Zespołu-Szkolno Przedszkolnego
32 3306211 – Sekretariat Urzędu Gminy.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż w dniu 14 lutego 2018 r. została podpisana umowa na realizację zadania pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej w Ornontowicach. Celem zadania jest ochrona hydrosfery, poprawa warunków życia mieszkańców gminy oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości poprzez budowę 1,8 km kanalizacji sanitarnej.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Termin wykonania zadania: do 31.07.2018 r.

Szczegółowych informacji na temat realizowanego zadania udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. (32) 33-06-224.

W związku z prowadzonymi inwestycjami zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie zaprasza przedsiębiorców na szkolenie w zakresie obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 r. zmian w podatku od towarów i usług, w podatku dochodowym od osób prawnych oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Szkolenie odbędzie się w dniu 20 stycznia 2017 r. o godz. 10:00  w siedzibie Urzędu Skarbowego w Mikołowie przy ul. Hubera 4 (sala konferencyjna na parterze).

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w szkoleniu.

Do góry