Ważna informacja dla przedsiębiorców

Uwaga przedsiębiorcy!

Uprzejmie informujemy, iż w przypadku chęci dokonania zmiany wpisu, zawieszenia, wznowienia czy też wykreślenia działalności z CEIDG prosimy się o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/  

Możliwy jest również kontakt telefoniczny z pracownikami Wydziału Środowiska Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Ornontowice (tel. 32 33 06 241 lub 32 33 06 229).