Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrogeologicznej

Uprzejmie informujemy, że na terenie województwa śląskiego Państwowy Instytut Geologiczny wydał ostrzeżenie hydrologiczne dotyczące wystąpienia niżówki hydrologicznej.

Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrogeologicznej nr 1/2020 z dnia 27 marca 2020 r.: