Komunikacja – informacje

Zmiany w kursowaniu komunikacji publicznej [Aktualizacja 28 III, g. 11:00] https://www.metropoliaztm.pl/pl/s/ograniczenia-w-kursowaniu-komunikacji-autobusowej

Ograniczenia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w związku ze stanem epidemii https://rj.metropoliaztm.pl/news/i/1690/

AKTUALIZACJA: 31.03.2020 R.

https://www.metropoliaztm.pl/pl/s/ograniczenia-w-kursowaniu-komunikacji-autobusowej

https://rj.metropoliaztm.pl/news/i/1690/