Jesteś tutaj:

Kategoria: Konsultacje

Konsultacje społeczne i z organizacjami pozarządowymi

Grafika z napisem: konsultacje.

Poniżej zamieszczamy:

ZARZĄDZENIE NR RZWO.0050.0520.2022 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

ZARZĄDZENIE NR 0050.0521.2022 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Grafika - konsultacje

Poniżej zamieszczamy:

ZARZĄDZENIE NR 0050.0492.2021 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków:

Czytaj więcej “Konsultacje projektu uchwały”
Grafika z napisem: wyniki konsultacji.

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2022 roku.

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2022 roku.

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2022 roku.

Grafika z napisem: konsultacje.

Ogłoszenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji:

Ogłoszenie konsultacji projektu Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania dotacji

celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji:

Do góry