Jesteś tutaj:

Kategoria: Konsultacje

Konsultacje społeczne i z organizacjami pozarządowymi

Grafika z napisem: wyniki konsultacji.

Poniżej przedstawiamy:

INFORMACJĘ O WYNIKU KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI GMINY ORNONTOWICE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA
„Projektu Uchwały, w sprawie nagród i wyróżnień Wójta Gminy Ornontowice za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej ”:

INFORMACJĘ O WYNIKU KONSULTACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Z PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA „Projektu Uchwały, w sprawie nagród i wyróżnień Wójta Gminy Ornontowice za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej ”:

Grafika z napisem: konsultacje.

Poniżej zamieszczamy:
ZARZĄDZENIE NR 0050.0717.2023 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE
z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały, w sprawie przyjęcia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ornontowice na rok 2023”:

Konsultacje projektów uchwał Rady Gminy

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Wójta Gminy Ornontowice w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice:

Zarządzenie Nr 0050.0714.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały, w sprawie nagród i wyróżnień Wójta Gminy Ornontowice za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej:

Czytaj więcej “Konsultacje projektów uchwał Rady Gminy”

Do góry