Jesteś tutaj:

Kategoria: Konsultacje

Konsultacje społeczne i z organizacjami pozarządowymi

Grafika dedykowana konsultacjom

Zarządzenie Nr 0050.0362.2021 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/397/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach:

Konsultacje

ZARZĄDZENIE NR 0050.0353.2020 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE
z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy Aglomeracji Ornontowice:

ZARZĄDZENIE NR 0050.0352.2020 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE
z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy Aglomeracji Ornontowice:

Grafika z napisem konsultacje.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do góry