Jesteś tutaj:

Kategoria: Konsultacje

Konsultacje społeczne i z organizacjami pozarządowymi

Grafika dedykowana konsultacjom

Poniżej zamieszczamy:

Zarządzenie Nr 0050.0405.2021 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku:

Czytaj więcej “Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy”
Wyniki konsultacji

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty oraz niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Gminy Ornontowice i jednostek podległych, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg (konsultacje z mieszkańcami):

Czytaj więcej “Informacja o wyniku konsultacji”
Grafika dedykowana konsultacjom

Poniżej zamieszczamy:

ZARZĄDZENIE NR 0050.0402.2021 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ornontowice (konsultacje z mieszkańcami Gminy Ornontowice):

Czytaj więcej “Ogłoszenie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy”
Grafika dedykowana konsultacjom

Poniżej zamieszczamy:

ZARZĄDZENIE NR 0050.0397.2021 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty oraz niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Gminy Ornontowice i jednostek podległych, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg (konsultacje z mieszkańcami Gminy Ornontowice)

Czytaj więcej “Ogłoszenie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy”

Do góry