Jesteś tutaj:

Kategoria: Konsultacje

Konsultacje społeczne i z organizacjami pozarządowymi

Wyniki konsultacji

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć dla dyrektora i wicedyrektorów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gminie Ornontowice oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli obowiązującego w tym Zespole

Grafika promocyjna z napisem: konsultacje.

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Nr 0050.0592.2022 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć dla dyrektora i wicedyrektorów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gminie Ornontowice oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli obowiązującego w tym Zespole

Grafika z napisem: wyniki konsultacji.

Poniżej zamieszczamy:

Protokół z zakończenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów w Gminie Ornontowice oraz nadania jej statutu – konsultacje z organizacjami pozarządowe i podmioty wymienione, w art. 3 ust 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Protokół z zakończenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów w Gminie Ornontowice oraz nadania jej statutu – konsultacje z mieszkańcami:

Do góry