Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Wpis postawowy

Informacja

Zamieszczamy poniżej informacje dotyczące poprawy efektywności energetycznej budynków:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow

W zakładce tej znajdują się informacje o obowiązujących przepisach, podstawowej wiedzy technicznej jak również odniesienia do najważniejszych inicjatyw wspierających obywateli w działaniu na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków. Informacje te będą regularnie aktualizowane o projekty i programy wsparcia uruchamiane m.in. w ramach nowej perspektywy finansowej UE.

Uwaga! Ważna informacja

W dniu 11 sierpnia 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o dodatku węglowym, który wesprze gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców informujemy, iż w Gminie Ornontowice realizacją zadania dotyczącego wypłaty dodatku węglowego będzie zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach, ul. Żabik 9 lokal 9 nr tel. 32 235 45 03, 796 076 480.

Wnioski o dodatek węglowy będzie można składać po opublikowaniu Rozporządzenia przez Ministra właściwego do spraw energii w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

O szczegółach związanych z możliwością składania wniosków o dodatek węglowy będziemy Państwa informować niezwłocznie po wejściu w życie ww. Rozporządzenia, za pośrednictwem strony internetowej oraz portalu społecznościowego.

Logo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła przygotowania do wypłaty kolejnego w 2022 r. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów
i rencistów.

Od ostatnich terminów płatności świadczeń emerytalno-rentowych tj. od 25 sierpnia br. razem z emeryturą, rentą lub rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpocznie wypłatę tzw. „czternastej emerytury”. 

Kolejne wypłaty „czternastych emerytur” nastąpią we wrześniowych terminach płatności emerytur i rent tj. 10, 15 i 20 września br. 

Czytaj więcej “„Czternasta emerytura” dla emerytów i rencistów KRUS”

Do góry