Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Wpis postawowy

Zdjęcie efektów wandalizmu w Parku Gminnym.

Młodzież, która dokonała przesunięcia kamery w Parku Gminnym (nie tylko sprawca) proszona jest o zgłoszenie się do 20 maja br. do Kierownika Referatu Komunalnego Urzędu Gminy w Ornontowicach (pok. 413). W przypadku nie zgłoszenia się, sprawa zostanie przekazana Policji. Ponadto informujemy, że park jest monitorowany więc widać sprawców zdarzenia oraz osoby mu towarzyszące.

Widać również, osoby które wyrwały deski z ławek przed Amfiteatrem oraz zaśmiecały teren Amfiteatru. W związku z powyższym informujemy, że wszystkie akty wandalizmu będziemy zgłaszać Policji.

Czytaj więcej “Akty wandalizmu w Parku Gminnym!”
Grafika z napisem: Wójt Gminy informuje.

Wójt Gminy Ornontowice przypomina o obowiązku zapłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31maja2022 r.

Opłatę wnosi się na rachunek Gminy:

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie o/Ornontowice

50 8454 1053 2001 0011 0695 0001 z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty adresu placówki oraz określeniem raty, której wpłata dotyczy.

Grafika - budynek Urzędu Gminy Ornontowice, napis: Szukamy pracownika

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „Podinspektor/Inspektor Referatu Zamówień Publicznych”:

Logo TAURON Dystrybucja

TAURON Dystrybucja informuje:

Dla poprawy pewności zasilania Klientów oraz dla przeciwdziałania awariom infrastruktury energetycznej, TAURON Dystrybucja prowadzi prace, które wiążą się z koniecznością czasowego wyłączenia energii elektrycznej.

Ornontowice: Kolejowa, nowy budynek obok nr 183a i 126.
Rozpoczęcie:2022-05-18 08:00
Zakończenie:2022-05-18 14:00

Do góry