Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Wpis postawowy

Grafika promocyjna - kartka z kalendarza - Dzień gapienia się w niebo.

Dzisiaj kolejna publikacja z cyklu „Kartka z EKO kalendarza”. Dzień gapienia się w niebo zwraca naszą uwagę na piękno błękitu nad nami i na konieczność jego ochrony.

Zdjęcie pomnika i zniczy.

Na dzień 13 kwietnia 2024 r. przypada 84. rocznica Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej (oraz mija 81 lat od jej ujawnienia). Z tej okazji, w dniu 12 kwietnia, przedstawiciele ornontowickiego samorządu: Wójt Gminy – Marcin Kotyczka, Zastępca Wójta – Dariusz Spyra oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Ryszard Milanowski złożyli wieniec i znicze pod grobem pomordowanych przez NKWD policjantów pochodzących z Ornontowic.

Czytaj więcej “Oddali hołd ofiarom Zbrodni Katyńskiej”
Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Ornontowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” za rok 2023:

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

Poniżej przedstawiamy:
Zarządzenie nr 0050.0886.2024 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie wyboru ofert oraz udzielenia dotacji na zadania publiczne Gminy Ornontowice w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 roku:

Zarządzenia nr 0050.0887.2024 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie wyboru ofert oraz udzielenia dotacji na zadania publiczne Gminy Ornontowice w zakresie pomocy społecznej w 2024 roku:

Grafika - Zdjęcie budynku Urzędu Gminy z napisem: „Urząd Gminy informuje”

Poniżej zamieszczamy Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ornontowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

Do góry