Rozkłady jazdy

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

  • linia 505
  • linia 655
  • linia 636
  • linia K

Aktualne rozkłady jazdy można pobrać ze strony: https://rj.metropoliaztm.pl/


MZK JASTRZĘBIE ZDRÓJ


Bezpłatna komunikacja gminna

————————————-

Zmiany rozkładu od 05.10.2020 r.

Od 5 października 2020 r. nastąpi zmiana rozkładu jazdy bezpłatnej komunikacji gminnej, na wniosek mieszkańców. Nowy rozkład uwzględnia potrzeby wszystkich uczniów korzystających z bezpłatnej komunikacji, zarówno tych z północy jaki i z południa Ornontowic.

Warto wyraźnie przypomnieć, że nadrzędnym celem komunikacji gminnej jest jej dostosowanie w dni robocze do planu lekcji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ornontowicach, tak aby w optymalnych godzinach dowoziła uczniów przed porannymi lekcjami (kurs nr 1, 2, 3) oraz odwoziła ich po popołudniowych zajęciach (kurs nr 5, 6, 7, 8). Kurs nr 4 ma za zadanie dowieźć dzieci z północy na lekcję rozpoczynającą się o godz. 11:45 oraz odwieźć uczniów na południe po zajęciach kończących się o godz. 11:30, dlatego w bezpośredniej okolicy szkoły zatrzymuje się o godz. 11:38.

————————————-

Wójt Gminy Ornontowice informuje, iż zmiany na linii, jeżeli zajdzie taka potrzeba, będą wprowadzane nie częściej niż raz na kwartał tj. najbliższe w grudniu, potem w marcu, w czerwcu 2020 r. itd.

Uwaga! Zgłoszenia należy składać wcześniej tj. zmiana grudzień – zgłoszenie październik 2019 r., zmiana marzec – zgłoszenie styczeń 2020 r., zmiana czerwiec – zgłoszenie kwiecień 2020 r. itd.

Propozycję zmian rozkładu jazdy można złożyć na piśmie w Biurze Obsługi Stron Urzędu Gminy pok nr 111 lub przesłać e-mailem na adres: ug@ornontowice.pl). Zgłoszenie prosimy składać na przygotowanym formularzu, który można pobrać ze strony internetowej www.ornontowice.pl bądź otrzymać w pokoju 113 Urzędu Gminy.

Propozycja zmian do rozkładu jazdy_druk


 

Komunikacja - zmiany rozkładów jazdy od 23.03.2020 r.

Zmiana rozkładów jazdy – od 23.03.2020 r. dla linii 505, 655 na przystanku Mikołów Dworzec PKP:
https://rj.metropoliaztm.pl/rozklady/1-505/ Link otwiera się w nowym oknie
https://rj.metropoliaztm.pl/rozklady/1-655/ Link otwiera się w nowym oknie

Linia 636 – rozkład jazdy pozostaje bez zmian

Zmiana rozkładu jazdy od 23.03.2020 r. – dla linii K na przystanku Mikołów Dworzec PKP: https://rj.metropoliaztm.pl/rozklady/1-k/

Informacja z dnia 25.03.2020 r.

Zarząd Transportu Metropolitalnego informuje, iż od 25 marca 2020 r. (środa) do odwołania, w związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną, w dni robocze wprowadza się następujące zmiany w kursowaniu linii autobusowych: https://rj.metropoliaztm.pl/news/i/1695/

Informacja z dnia 30.03.2020 r.

Zmiany w kursowaniu komunikacji publicznej [Aktualizacja 28 III, g. 11:00] https://www.metropoliaztm.pl/pl/s/ograniczenia-w-kursowaniu-komunikacji-autobusowej

Ograniczenia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w związku ze stanem epidemii https://rj.metropoliaztm.pl/news/i/1690/

Komunikacja ZTM w czasie Świąt Wielkanocnych

Zarząd Transportu Metropolitalnego informuje, że w czasie Świąt Wielkanocnych (11 – 13 kwietnia 2020 r.) komunikacja organizowana przez ZTM funkcjonować będzie według dotychczasowych zasad, przyjętych w następstwie wprowadzenia stanu epidemii, obowiązujących od 16 marca 2020 r., z późniejszymi korektami.

W związku z bieżącymi zmianami rozkładów jazdy, wynikającymi z urzędowo wprowadzanych ograniczeń, za obowiązujący należy uznać komunikat o „Ograniczeniach w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w związku ze stanem epidemii“ publikowany na stronie ZTM, którego treść jest aktualizowana na bieżąco.

SZCZEGÓŁY: https://rj.metropoliaztm.pl/news/i/1711/

Informacja z dnia 17.04.2020 r.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii, zmniejszającą się liczbą pasażerów oraz dyspozycyjnych kierowców autobusów, a także wskutek wprowadzonych odgórnie ograniczeń w zakresie dostępności miejsc w pojazdach, Zarząd Transportu Metropolitalnego wprowadza szereg zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej: https://rj.metropoliaztm.pl/news/i/1690/

Informacja z dnia 20.04.2020 r.

Komunikacja miejska w czasie epidemii koronawirusa: Zmiany obejmą prawie 100 linii.  Lepiej sprawdzić rozkłady przed wyjściem z domu. Informacja-prasowa-ZTM-Spore-zmiany-w-komunikacji-miejskiej.-Obejmą-prawie-100-linii-1

Informacja z dnia 08.05.2020 r.
Tymczasowa zmiana rozkładu jazdy linii autobusowej nr 636 

Zarząd Transportu Metropolitalnego informuje, że od 11 maja 2020 r. (poniedziałek) wprowadza za zgodą Gminy Gierałtowice i Miasta Knurów tymczasową zmianę rozkładu jazdy linii autobusowej nr 636, tj.: skrócenie wybranych kursów do relacji „Orzesze Szkoła-Gierałtowice Kościół” (3 kursy w dni robocze o godz. 7:01, 8:25 i 15:20 oraz w dni wolne o godz. 17.00). Kursy te kończą trasę na przystanku Gierałtowice Kościół, nie dojeżdżając do miasta Knurów.

Aktualne rozkłady jazdy można pobrać ze strony:

https://rj.metropoliaztm.pl/

Informacja z Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach z dnia 31.08.2020 r. 

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego wprowadzone zostają liczne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Szczegółowe informacje są dostępne na stronach:
https://rj.metropoliaztm.pl/news/i/1886/
https://www.metropoliaztm.pl/pl/s/dzieci-do-szkol-autobusy-na-linie