Komunikat Wójta Gminy Ornontowice

Szanowni Rodzice

Strajk stał się i ornontowicką rzeczywistością. W dniu 8 kwietnia 2019 r. nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice przystąpili do ogólnopolskiego strajku. Na 71 zatrudnionych nauczycieli w strajku bierze udział 53 (tj. 75% ogółu zatrudnionych). Zespół Szkolno-Przedszkolny nie będzie zamknięty. Nauczyciele będą w budynku, ale zostały zawieszone wszystkie zajęcia dydaktyczne.

Apeluję
do wszystkich Rodziców,
by w miarę swoich możliwości zapewnili opiekę swoim dzieciom na czas strajku.

Apeluję
do wszystkich pracodawców
o wyrozumiałość dla swoich pracowników wychowujących dzieci i udzielenie im pomocy w realizacji opieki nad nimi. Proszę pracodawców o wyrażenie zgody na przyjście pracowników do pracy z dziećmi.
Taką możliwość daje również Urząd Gminy i Gminne Jednostki Organizacyjne.

Równocześnie tworzona jest baza pracowników Urzędu Gminy oraz gminnych instytucji kultury gotowych do wsparcia naszej jednostki oświatowej.
Deklaruję, jako organ prowadzący, stały monitoring tej trudnej dla wszystkich sytuacji i pełną współpracę z dyrekcją Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla zminimalizowania skutków, wobec zaistniałej sytuacji w oświacie.

W przypadku pytań, wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny pod numerami:
32 3306282 – Sekretariat Zespołu-Szkolno Przedszkolnego
32 3306211 – Sekretariat Urzędu Gminy.