Procedura kontroli

Procedura kontroli przestrzegania przepisów Uchwały Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz zakazu spalania odpadów na terenie Gminy Ornontowice przyjęta Zarządzeniem nr 0050.0862.2024 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 31 stycznia 2024 r. została przygotowana w ramach realizacji obowiązku wynikającego z zapisów zaktualizowanego i obowiązującego od 01.01.2024 r. Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. Zawiera ona opis działań związanych z prowadzaniem tzw. kontroli smogowych na terenie Gminy Ornontowice.

Zarządzenie nr 0050.0862.2024 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów Uchwały Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz zakazu spalania odpadów na terenie Gminy Ornontowice oprócz procedury kontroli zawiera również wzór protokołu prowadzenia kontroli, ramowy harmonogram 25 kontroli rutynowych – planowanych w ciągu roku oraz wzór upoważnienia osoby kontrolującej.