Przebudowa Zespołu Szatni w Szkole Podstawowej

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że rozpoczynają się roboty związane z przebudową zespołu szatni przy sali gimnastycznej (w segmencie A) Szkoły Podstawowej przy ulicy Zwycięstwa 7 w Ornontowicach.

Zakres prac obejmuje branżę architektoniczną, elektryczną oraz sanitarną. Pomieszczenia poddane przebudowie nie zmieniają swojego przeznaczenia. Przebudowa ma na celu dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów higieniczno-sanitarnych oraz BHP. Ma na celu unowocześnienie pomieszczeń oraz wyposażenie w nowy sprzęt i urządzenia podnoszące warunki użytkowania panujące na terenie zespołu szatniowego. Dodatkowo pomieszczenia zostaną wyposażone w instalacje poprawiające warunki korzystania (między innymi wykonana zostanie wentylacja). Przebudowie zostanie poddanych 13 pomieszczeń przy sali gimnastycznej oraz węzeł sanitarny plenerowy znajdujący się w obrębie boiska sportowego.

Zadanie jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Dofinansowanie z RFIL wynosi 458 668,35 zł

Termin zakończenia robót: do 4 grudnia 2022 roku.

Szczegółowych informacji na temat realizowanego zadania udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. 32 33-06-224.