Wniosek na dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (innych niż węgiel)

W dniu 20.09.2022 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (innych niż węgiel). Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 21.09.2022 r. Informujemy, iż wnioski będzie można składać od 26.09.2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ornontowicach, ul. Żabik 9 lokal 9 :

  • tradycyjnie (papierowo) – w siedzibie GOPS w godzinach pracy:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek : 7:00 – 14:30

Środa : 7:00 – 16:30

Piątek : 7.00 – 12.30

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP: /GOPS-ORNONTOWICE/skrytka

ePuap (serwis zewnętrzny) z wykorzystaniem formularza pismo ogólne do podmiotu publicznego (dołącz wypełniony i podpisany profilem zaufanym formularz wniosku)

  • listownie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , 43-178 Ornontowice ul. Żabik 9 /6 i 9

Zachęcamy do składania wniosków uprzednio wydrukowanych i wypełnionych.

Wnioski na dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła będzie można składać do 30 listopada 2022 r.

Wszelkie informacje dotyczące dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła znajdą Państwo pod linkiem: https://www.gov.pl/web/klimat/inne-zrodla-ciepla