Jesteś tutaj:

Kategoria: Komunikaty

Komunikaty

1 grudnia w sali ARTerii CKiP odbyło się wręczenie listów gratulacyjnych osobom, które za rok szkolny i akademicki 2021/2022 otrzymały stypendium Wójta Gminy Ornontowice.
Łącznie za wysokie wyniki w nauce zostało nagrodzonych 21 uczniów, 7 studentów oraz przyznano 1 nagrodę za wyniki sportowe.

Czytaj więcej “Stypendia Wójta Gminy”
Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

Na prośbę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w załączeniu publikujemy materiały szkoleniowo-informacyjne dotyczące afrykańskiego pomoru świń (ASF), które są również dostępne w formie papierowej w Urzędzie Gminy Ornontowice (informacje w pokoju 113). Jednocześnie informujemy, że na niżej podanej stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, znajdują się dodatkowe informacje i multimedia w zakresie ASF: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/asf-informacje-ogolne

Informacja dotycząca dodatku elektrycznego przysługującego odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, (która nie pochodzi z mikroinstalacji) i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Informujemy, iż od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. będzie można składaćwnioski na dodatek elektryczny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ornontowicach, ul. Żabik 9 lokal 9 :

  • tradycyjnie (papierowo) – w siedzibie GOPS w godzinach:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek : 7:00 – 14:30

Środa : 7:00 – 16:30

Piątek : 7.00 – 12.30

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP: /GOPS-ORNONTOWICE/skrytka
  • listownie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , 43-178 Ornontowice ul. Żabik 9 /6 i 9

Zachęcamy do składania wniosków uprzednio wydrukowanych i wypełnionych.

Kwota dodatku elektrycznego wynosi 1000 zł jednorazowo lub 1500 zł jednorazowo (jeśli zużycie energii elektrycznej w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, potwierdzone rocznym rozliczeniem potwierdzającym zużycie energii elektrycznej w 2021 r.).

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, którym przyznano dodatek węglowy lub dodatek do innych źródeł ciepła .

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do 31 marca 2023 r.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 32-235-45-03, 796 076 480

Zdjęcie uczniów.

30 listopada mija termin na złożenie wniosku na wyprawkę szkolną w ramach programu „Dobry Start”. Wnioski można złożyć przez aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Większość rodziców i opiekunów złożyła już wniosek o świadczenie 300 plus. – W ramach programu wypłaciliśmy blisko 1,4 mld zł. W województwie śląskim ZUS przyznał przeszło pół miliona świadczeń na kwotę ponad 154 mln zł – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Czytaj więcej Ostatnie godziny na złożenie wniosku o 300 plus

Do góry