Umowa z najwyższą w historii Gminy Ornontowice kwotą na budowę kanalizacji sanitarnej

Zdjęcie z podpisania umowy.

1 czerwca br. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Ornontowice a firmą TKS. Sp. z o.o. z Katowic na wykonanie zadania pn.: Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach – Centrum.

Zadanie finansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz budżetu Gminy Ornontowice. Całkowita wartość umowy wynosi blisko 15,4 mln zł. Kwota promesy wynosi: 11 400 000,00 zł

Celem zadania jest wybudowanie kanalizacji sanitarnej umożliwiającej mieszkańcom przyłączenie budynków do nowo wybudowanej sieci. Nowa sieć zostanie przyłączona do zaprojektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej przesyłającej ścieki do oczyszczalni „Bioblok” przy ul. Nowej. Zadanie jest podzielone na dwa etapy stanowiące jedną całość funkcjonalno-użytkową. Etap pierwszy obejmuje wybudowanie odcinka kanalizacji tłocznej wraz z tłocznią na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej przy ul. Cichej i Spokojnej. Etap drugi realizowany będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, którego celem jest wykonanie projektu i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze aglomeracji w Ornontowicach (począwszy od ul. Zamkowej w rejonie ul. Skośnej, poprzez ulicę Klasztorną, Zwycięstwa, Jasną, Boczną, Słoneczną, Lipową, Nową, Bankową, Krótką do ul. Cichej).

Planowane zakończenie wszystkich prac to grudzień 2024 roku. Szczegółowe informacje
na temat realizacji i postępu prac będą publikowane na bieżąco.