Nabór do Programu „Moje Ciepło”

Logo programu "Moje Ciepło".

Urząd Gminy informuje o trwającym naborze do Programu „Moje Ciepło” finansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Współfinansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Współfinansowaniu inwestycji podlega:

– zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;

– zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;

– zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.

Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż
21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie
od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.


@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent } strong { font-weight: bold } a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline }
Wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych przyczyni się
do ograniczenia niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła wykorzystującymi paliwa kopalne, a ponadto do wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii oraz propagowaniu odnawialnych źródeł energii.


Więcej informacji na stronie: https://mojecieplo.gov.pl/
Nabór wniosków odbywa się :
– w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków,
-online, za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie (GWD): https://gwd.nfosigw.gov.pl/.

Logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.