Edukacja

W trosce o młode pokolenie Gmina podejmując różnorakie działania, m.in. prowadząc inwestycje w Ornontowicach, szczególny nacisk kładzie na stworzenie młodzieży zaplecza edukacyjnego na poziomie europejskim. Wysoki standard oświaty zapewniają nie tylko zmodernizowane obiekty, ale przede wszystkim wykwalifikowana i oddana swojej pracy, kadra pedagogiczna.

Na terenie Ornontowic funkcjonuje kilka placówek oświatowych.

szkoly

Najmłodsi znajdą opiekę w Katolickim Przedszkolu Niepublicznym Sióstr Służebniczek, które prowadzone jest przez Siostry Służebniczki NMP, jak również w Przedszkolu imienia Kubusia Puchatka.

Nowoczesny kompleks szkolny, w którego skład wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki oraz Gimnazjum im. Noblistów Polskich umożliwia uczniom naukę w bardzo dobrych warunkach. W 1999 roku oddano tutaj również do użytku nowoczesne boisko sportowe o nawierzchni tartanowej, a w 2005 rozbudowano Gimnazjum o salę gimnastyczną. Do dyspozycji starszych uczniów jest również Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

Prężna działalność ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach znacząco przyczynia się do rozwoju dzieci i młodzieży poprzez pracę dydaktyczną z dziećmi i młodzieżą, upowszechnianie amatorskiego ruchu artystycznego jak również organizację kółek zainteresowań, różnego typu kursów i szkoleń.

Na terenie Ornontowic funkcjonuje Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna.