Aktualności

Grafika z napisem: konsultacje.

Poniżej zamieszczamy:

ZARZĄDZENIE NR RZWO.0050.0520.2022 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

ZARZĄDZENIE NR 0050.0521.2022 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Grafika z napisem: Rządowa Tarcza Antyinflacyjna - dodatek osłonowy.

JEŻELI TWOIM GŁÓWNYM ŹRÓDŁEM OGRZEWANIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO JEST:

KOCIOŁ NA PALIWO STAŁE, KOMINEK, KOZA, OGRZEWACZ POWIETRZA, TRZON KUCHENNY, PIECOKUCHNIA, KUCHNIA WĘGLOWA LUB PIEC KAFLOWY NA PALIWO STAŁE, ZASILANE WĘGLEM LUB PALIWAMI WĘGLOPOCHODNYMI PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU NA DODATEK OSŁONOWY DOKONAJ WPISU DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW, O KTÓREJ MOWA W ART. 27A UST. 1 USTAWY Z DNIA 21 LISTOPADA 2008 R. O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW ORAZ O CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW.

Szczegółowe informacje w jaki sposób  dokonać wpisu źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dostępne są na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego(serwis zewnętrzny)

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Czytaj więcej “Dodatek osłonowy – ważne!”
Logo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

KRUS informuje o rozpoczęciu III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym, na który zaprasza wszystkie dzieci urodzone w latach 2008-2011, których przynajmniej jeden rodzic lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Szczegóły w załączonym komunikacie.

Czytaj więcej “KRUS informuje”

Do góry