Aktualności

logotyp Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa

Gmina Ornontowice, zgodnie z wnioskiem złożonym 8 lutego i zaakceptowanym w dniu 16 marca 2022 roku, pozyskała środki finansowe w kwocie 100 000,00 zł na na realizację działań związanych z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa cyfrowego oraz cyfryzacji Urzędu Gminy.

W dniu 12 maja 2022 roku została zawarta umowa o powierzenie grantu o numerze 4928/3/2022 w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Czytaj więcej “Informacja o pozyskaniu środków w ramach projektu “Cyfrowa Gmina””
Grafika w zakresie budowy domu do 70 m kw

Od 3 stycznia 2022 r. każdy, kto ma działkę budowlaną, może wybudować na niej ‒ w uproszczonej procedurze ‒ dom do 70 m kw. zabudowy do celów mieszkaniowych lub rekreacyjnych. W tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje na temat budowy „domu bez formalności”.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/ulatwienia-w-budowie-domow-do-70-m2

Grafika dot. wydarzeń sportowych

Wójt Gminy Ornontowice serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w czerwcowych wydarzeniach sportowych:

  • 03.06.2022 r. (piątek) godz. 17:00 – rozgrywki tenisa stołowego;
  • 04.06.2022 r. (sobota) godz. 09:00 – rozgrywki skata;
    04.06.2022 r. (sobota) godz. 10:00 – rozgrywki siatkówki mieszanej.

Wszystkie rozgrywki odbędą się w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ornontowice.

Zapisy w Referacie Komunalnym tut. Urzędu Gminy (III piętro, pok. nr 414) lub pod nr tel. (32) 33 06 232.

Do góry