Aktualności

Grafika z napisem: informacja.

Przez efektywność energetyczną budynku należy rozumieć stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek. Ocena efektywności energetycznej jest to ocena zbioru właściwości budynku mających wpływ na zużycie przez ten budynek energii niezbędnej do jego użytkowania, obejmująca m.in. ocenę izolacyjności cieplnej przegród budynku oraz sprawności zastosowanych w nim instalacji i urządzeń. Oceny energetycznej budynku dokonuje się w postaci świadectwa charakterystyki energetycznej. Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku lub części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Czytaj więcej “Efektywność energetyczna budynków”
Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Liczba cudzoziemców pracujących legalnie i podlegających ubezpieczeniom społecznym przekroczyła już milion osób. Pod koniec czerwca w województwie śląskim było ich ponad 86 tysięcy. Obcokrajowcy nie tylko podejmują pracę w naszym kraju, ale sami tworzą miejsca pracy zakładając firmy. W całym kraju działalność gospodarczą założyło ponad 25,5 tys. cudzoziemców, a w Śląskim ponad 1,5 tys. osób z zagranicznym paszportem.

Czytaj więcej “Cały czas rośnie liczba cudzoziemców w ubezpieczeniach społecznych”
Okładka "Głosu Ornontowic" numer 7/2022 (243).

Lipcowy „Głos Ornontowic” numer 7/2022 (243) dostępny jest od dziś, to jest od 6 sieprnia również w wersji cyfrowej.


Oprócz stałych rubryk w postaci relacji z Sesji Rady Gminy oraz bieżącej działalności ARTerii Centrum Kultury i Promocji, Gminnej Biblioteki Publicznej i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego można w nim przeczytać między innymi o perspektywie budowy kanalizacji sanitarnej w naszej Gminie, V Śląskim Taborze w Ornontowicach oraz o trwającym naborze kandydatów do Rady Seniorów.
Zamieszczamy również kolejny numer Zeszytu Historycznego i zdjęcia absolwentów klas ósmych Zespołu Szkolno- Przedszkolnego.

Gazetę można pobrać lub/i przeczytać klikając TUTAJ.


Zapraszamy do lektury.

Do góry