Jesteś tutaj:

Kategoria: Konkursy

Konkursy

Plakat promocyjny: SILVER RUN.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ma ogromny zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu integracyjnym połączonym z zawodami sportowymi pn. SILVER RUN 2021
Wydarzenie odbędzie się 26 czerwca 2021 roku na terenie Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego w Ożarowicach przy ul. Sportowej 1.

Podczas imprezy poza samymi zawodami na uczestników czeka wiele atrakcji – m.in. konkursy z nagrodami, Strefa Zdrowia i Aktywności Seniora, występy lokalnych zespołów a także koncert Bernadety Kowalskiej.

Czytaj więcej “SILVER RUN 2021”

Jak co roku, do końca kwietnia zbieramy wnioski dotyczące wyróżnienia “Ornontowickie Bzy”.

Kandydatów zgłaszać mogą: Rada Gminy i jej komisje, Wójt Gminy, organizacje społeczne i stowarzyszenia, Rada Parafialna, instytucje i zakłady pracy, mieszkańcy Ornontowic we wniosku popartym podpisami co najmniej 10 osób posiadających czynne prawo wyborcze do rady gminy.

Statuetka może być przyznana zarówno osobom fizycznym jak i prawnym; mieszkańcom gminy, jak i osobom spoza Ornontowic.

Statuetka jest przyznawana w trzech kategoriach:

  1. Działalność społeczna,
  2. Dla Ornontowic,
  3. Przedsiębiorczy i operatywni.

Do wniosku należy dołączyć pełną charakterystykę proponowanej do wyróżnienia osoby fizycznej, osoby prawnej, instytucji lub przedsiębiorcy. Załącznikiem do wniosku jest klauzula informacyjna – zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wniosek o przyznanie statuetki „Ornontowickie Bzy” można pobrać na portierni w Urzędzie Gminy, w Biurze Obsługi Stron lub elektronicznie poniżej.

Druk wniosku wraz z klauzulą informacyjną:

Szczegółowe informacje: https://ornontowice.pl/gmina/symbole/statuetka-ornontowickie-bzy/

Grafika dedykowana ngo - organizacje pozarządowe

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Nr 0050.0384.2021 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Ornontowice w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku.

Do góry