Wnioski o przyznanie Statuetki “Ornontowickie Bzy” 2021

Jak co roku, do końca kwietnia zbieramy wnioski dotyczące wyróżnienia “Ornontowickie Bzy”.

Kandydatów zgłaszać mogą: Rada Gminy i jej komisje, Wójt Gminy, organizacje społeczne i stowarzyszenia, Rada Parafialna, instytucje i zakłady pracy, mieszkańcy Ornontowic we wniosku popartym podpisami co najmniej 10 osób posiadających czynne prawo wyborcze do rady gminy.

Statuetka może być przyznana zarówno osobom fizycznym jak i prawnym; mieszkańcom gminy, jak i osobom spoza Ornontowic.

Statuetka jest przyznawana w trzech kategoriach:

  1. Działalność społeczna,
  2. Dla Ornontowic,
  3. Przedsiębiorczy i operatywni.

Do wniosku należy dołączyć pełną charakterystykę proponowanej do wyróżnienia osoby fizycznej, osoby prawnej, instytucji lub przedsiębiorcy. Załącznikiem do wniosku jest klauzula informacyjna – zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wniosek o przyznanie statuetki „Ornontowickie Bzy” można pobrać na portierni w Urzędzie Gminy, w Biurze Obsługi Stron lub elektronicznie poniżej.

Druk wniosku wraz z klauzulą informacyjną:

Szczegółowe informacje: https://ornontowice.pl/gmina/symbole/statuetka-ornontowickie-bzy/