Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Ornontowice w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku

Grafika dedykowana ngo - organizacje pozarządowe

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Nr 0050.0384.2021 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Ornontowice w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku.