Nabory na wolne stanowiska urzędnicze

grafika - nabór na wolne stanowisko

Przedstawiamy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: “Podinspektor / Inspektor Referatu Zamówień Publicznych”:


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: “Kierownik Referatu Zamówień Publicznych”: