Akademia Ziemi Pszczyńskiej w Ornontowicach

Akademia Ziemi Pszczyńskiej - grafika

W dniach 29.06, 09.07, 14.07 oraz 16.07 w budynku OSP (ul. Bankowa 1) będą odbywać się spotkania w ramach Akademii Ziemi Pszczyńskiej dla dzieci klas 6-8 szkoły podstawowej (z roczników 2006, 2007, 2008, 2009).

Celem projektu “Akademia Ziemi Pszczyńskiej” jest aktywizacja młodych mieszkańców obszaru, stworzenie kompleksowej oferty zajęć pozalekcyjnych mających na celu przybliżenie dzieciom zamieszkującym tereny wiejskie, gdzie dostęp do atrakcyjnych i nowocześnie prowadzonych form zajęć pozalekcyjnych jest ograniczony, lokalnego dziedzictwa kulturowego (materialnego, niematerialnego, przyrodniczego), poszerzenia wiedzy przedmiotowej oraz podniesienia kompetencji miękkich ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji przyszłości.

Wydarzenie składać będzie się z pięciu bloków zajęć:

  1. doświadczenia chemiczno-fizyczne – odbędą się w dniu 29.06.2021 r. w godzinach 1000 – 1515
  2. logiczne łamigłówki – odbędą się w dniu 9.07.2021 r. w godzinach 1000 –1515
  3. zajęcia psychologiczne – odbędą się w dniu 14.07.2021 r. w godzinach 1000 – 1315
  4. przedsiębiorczość – odbędą się w dniu 14.07.2021 r. w godzinach 1345 – 1515 oraz w dniu 16.07 w godzinach 1000-1100
  5. dietetyka – odbędą się w dniu 16.07.2021 r. w godzinach 1145 do 1515

Spotkanie podsumowujące z udziałem GOŚCIA SPECJALNEGO odbędzie się w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie ul. 3 maja 7, 43 – 200 Pszczyna w godzinach 1530 – 1730

Udział w działaniach Akademii Ziemi Pszczyńskiej jest BEZPŁATNY!

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest zamieszkiwanie na terenie działania Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska”, tj. gminy: Ornontowice, Orzesze, Pawłowice, Wyry, Bojszowy, Bieruń, Miedźna, Kobiór, Goczałkowice-Zdrój, Suszec, Pszczyna (bez miasta Pszczyna).

Udział w wydarzeniu wyrażony jest poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w Akademii Ziemi Pszczyńskiej wraz ze zgodą rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w wydarzeniu. Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną, zapisy dokonywane są wg kolejności zgłoszeń, w systemie rejestracji dostępnym na stronie Organizatora, tj. pod następującym linkiem: TUTAJ.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 22 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje nt. projektu wraz z plikami do pobrania (plakat informacyjny, regulamin wydarzenia, harmonogramy) znajdą Państwo na stronie LGD Ziemi Pszczyńskiej pod linkiem: https://www.lgdziemiapszczynska.pl/0,1320,akademia-ziemi-pszczynskiej-ruszyly-zapisy,artykul,wiadomosci.html

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Plakat - Akademia Ziemi Pszczyńskiej