Konserwacja krzyży

Zakończyły się prace związane z czyszczeniem/konserwacją kamiennych krzyży przydrożnych, zlokalizowanych przy ul. Chudowskiej, ul. Zwycięstwa, skrzyżowaniu ul. Zwycięstwa z ul. Cichą, oraz ul. Leśnej.

Zadanie objęte jest darowizną Fundacji JSW, której dziękujemy za przekazanie środków na utrzymanie ornontowickich zabytkowych obiektów sakralnych.

logo Fundacji JSW