GKS Gwarek Ornontowice z nowym zarządem

Urna do głosowania.

W dniu 16 maja w sali konferencyjnej Gwarka odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, podczas którego podsumowano działalność Klubu za rok ubiegły, przedstawiono plan działania na rok bieżący oraz wybrano nowy Zarząd Klubu.

Spotkanie, w którym udział wzięli: Wójt Gminy – Marcin Kotyczka, Zastępca Wójta Gminy – Dariusz Spyra, Kierownik Referatu Komunalnego – Ewa Kurzik oraz członkowie rzeczywiści i honorowi Gwarka prowadzili: Prezes – Krzysztof Zdrzałek oraz Wiceprezes – Łukasz Nieużyła.

Po przedstawieniu sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej za 2023 rok oraz po odczytaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej zarząd GKS Gwarek Ornontowice uzyskał absolutorium za 2023 rok.
Następnie przedstawiono plan pracy i plan finansowy na rok obecny.

Najważniejszą częścią spotkania był jednak wybór nowego Zarządu Gwarka. Na Prezesa złożono jedną kandydaturę – Marcina Siwika, którego w głosowaniu tajnym poparła zdecydowana większość zgromadzonych. Również w głosowaniu tajnym wybrano pozostałych członków Zarządu, którymi zostali: Łukasz Nieużyła, Paweł Nieradzik, Krzysztof Oszek oraz Symeon Rzymski.

Wybrano także skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący – Robert Kwarciński,
Członek – Katarzyna Gluch,
Członek – Tomasz Wawrzeń.

Ustępujący Prezes – Krzysztof Zdrzałek serdecznie pogratulował wyboru nowemu Zarządowi oraz złożył serdeczne podziękowania za 12 lat współpracy swoim najbliższym współpracownikom i władzom Gminy.
W dowód uznania za swój wkład w życie Klubu Krzysztof Zdrzałek został prezesem honorowym Gwarka.
Z kolei Wójt Gminy – Marcin Kotyczka zapewnił nowy Zarząd o dalszym wsparciu Klubu przez Urząd Gminy.Kadencja nowego Zarządu będzie trwać 4 lata.

Galeria zdjęć z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego GKS Gwarek Ornontowice – Ornontowice, 16 maja 2024 roku.