Jesteś tutaj:

Kategoria: Konsultacje

Konsultacje społeczne i z organizacjami pozarządowymi

Grafika dedykowana konsultacjom

Zarządzenie Nr 0050.0325.2020 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji:

Czytaj więcej “Informacja o ogłoszeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy”
Grafika dedykowana konsultacjom

Zarządzenie Nr 0050.0323.2020 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 14 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji:

Czytaj więcej “Informacja o ogłoszeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy”
Grafika dedykowana konsultacjom

Zarządzenie Nr 0050.0319.2020 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 9 października 2020 r. w sprawie: ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania uzdolnionym uczniom stypendium Wójta Gminy Ornontowice

Zarządzenie Nr 0050.0320.2020 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania uzdolnionym uczniom stypendium Wójta Gminy Ornontowice

Grafika z napisem "Konsultacje".

Ogłoszenie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia
2021 roku
.

Ogłoszenie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2021 roku.

Do góry