Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Ornontowice z zakresu ochrony zdrowia

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Ornontowice z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku – plik do pobrania: konkurs-ofert

indeks