Informacja o realizacji projektu

Na prośbę firmy EUROSOLUTIONS Jan Dymek z siedzibą w Chodzieży, ul. Piekary 12, udostępniamy informację o realizacji projektu “Kwalifikacje zawodowe gwarancją udanego powrotu na rynek pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa śląskiego w wieku powyżej 29 roku życia, o niskich kwalifikacjach, z wykształceniem co najwyżej średnim, pozostających bez pracy, w szczególności:

– osób długotrwale bezrobotnych,

– kobiet,

– osób niepełnosprawnych,

– osób powyżej 50 roku życia.

W ramach projektu oferowane jest:

– doradztwo zawodowe,

– szkolenia zawodowe m.in. z zakresu księgowości, kadr i płac, projektowania stron internetowych, magazyniera z uprawnieniami na wózki widłowe lub pracownika biurowego z certyfikatem ECCC,

– 5 miesięczne staże zawodowe – płatne,

– pośrednictwo pracy.

Za udział w szkoleniach i stażach zawodowych wszystkim uczestnikom będzie wypłacane stypendium szkoleniowe i stażowe.

Wszystkie kursy i szkolenia zostaną zakończone egzaminem zewnętrznym w zakresie zdobywania poszczególnych kwalifikacji oraz wydaniem certyfikatu.

Dla najlepszych stażystów gwarancja zdobycia zatrudnienia po udziale w projekcie.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz rekrutacji znajdują się na stronie: www.powrotnarynek.eurosolutions.pl

Biuro projektu: Katowice, ul. Dąbrowskiego 22, pok. 301 III piętro, tel. 510 299 124.