Nowy Zastępca Wójta Gminy Ornontowice

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.0242.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Wójt Gminy Ornontowice powołał swojego Zastępcę.

Zastępcą Wójta Gminy Ornontowice został Pan Arkadiusz Pamuła – dotychczasowy Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej.