Podsumowanie 25. Finału WOŚP w Ornontowicach

25. Finał WOŚP – Sztab w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach

15 stycznia 2017 r. po raz dwunasty zagrała Orkiestra w Ornontowicach.

W tym roku na terenie Ornontowic kwestowało łącznie 25 wolontariuszy.

Zebrana przez Sztab kwota to: 21 598,25 zł.

Najwięcej pieniędzy w puszkach zebrały:
– Wiktoria Szwerthalter – 1105,03 zł.
– Katarzyna Szulgit – 1091,65 zł.
– Natalia Grzywok – 1023,34 zł.

Dziękujemy Wszystkim, którzy w niedzielę ofiarnie i z radością zagrali razem z nami w Ornontowicach na rzecz potrzebujących dzieci i seniorów.

Organizatorzy
Sztabu WOŚP
w Ornontowicach