Informacja dot. kontroli zbiorników bezodpływowych

Końcem ubiegłego roku zakończyły się prace związane z aktualizacją ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w tej części naszej Gminy, w której nie wykonano dotychczas kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z ogłoszeniem Wójta Gminy, kontrola szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków miała rozpocząć się w lutym br. Jednakże ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne podjęto decyzję o przesunięciu terminu rozpoczęcia kontroli na kwiecień br., nie chcąc narażać zdrowia kontrolujących, jak i kontrolowanych.