Budowa sieci wodociągowej przy ul. Klasztornej

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż została podpisana umowa na budowę sieci wodociągowej przy ul. Klasztornej wraz z modernizacją komór redukcyjno-pomiarowych przy ul. Kwiatowej i Zwycięstwa – część 2.

Termin wykonania zadania: do 30.06.2017r.

Szczegółowych informacji na temat realizowanego zadania udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. 32/ 33-06-224.

W związku z prowadzonymi inwestycjami zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.