KONSULTACJE „ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU DLA OBSZARU FUNKCJONALNEGO POWIATU MIKOŁOWSKIEGO WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM PLANU OPERACYJNEGO NA LATA 2017-2025”

Informujemy, iż w dniach od 13.03.2017 r. do 26.03.2017 r. odbywają się konsultacje elektroniczne dokumentu pn. „Zintegrowana strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2017-2025”.

Ankieta konsultacyjna wraz z dokumentacją dostępna jest na stronie http://jst.mikolowski.pl/index.php/projekt/produkty/ w zakładce projekt – produkty (Zintegrowana strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego).