Nabory wniosków w ramach PROW 2014-2020

Szanowni Państwo,

Informujemy o ogłoszonym naborze wniosków w ramach PROW 2014-2020 ze środków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania “Ziemia Pszczyńska”.

Termin naborów wniosków: 4 – 17 maj br.

Szczegóły dotyczące poszczególnych naborów od 1/2017 do 5/2017, znajdą Państwo w zakładce KONKURSY/ogłoszenia 2017 w poszczególnych podzakładkach dot. określonego przedsięwzięcia w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) – oraz dot. określonego zakresu z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze zm.

Są to nabory wniosków w ramach Przedsięwzięć: P4 – Infrastruktura aktywnego wypoczynku – turystyka, rekreacja, P9 – Kuźnia kapitału ludzkiego i społecznego, P10 – Lokalny eko-balans, nowa energia, dobry klimat, P11 – Dziedzictwo lokalne Ziemi Pszczyńskiej – zasoby materialne, infrastruktura, oraz P12 – Dziedzictwo lokalne Ziemi Pszczyńskiej, niematerialne.

Wnioskodawców prosimy o zapoznanie się z poszczególnymi ogłoszeniami o naborach i wybranie naboru, zgodnego z założeniami Państwa projektu. Ścieżka dostępu: http://www.lgdziemiapszczynska.pl/188,1-2017,czytaj,strona.html (nabory 1/2017-5/2017).